es inscripcionOnline


POLÍTICA DE PAGAMENT, TERMES I CONDICIONS D'ÚS PER PAGAMENT ONLINE

El present document té per objecte regular les condicions d'ús de la plataforma de pagament mitjançant TPV Virtual, el titular és el UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS, amb NIF G58620881, amb domicili fiscal CARRER ESGLESIA 121, 08860 CASTELLDEFELS.

POLÍTICA DE VENDA:

UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS informa als usuaris d'aquesta plataforma de pagament, que les condicions són les següents:

El pagament de la inscripció seleccionada es realitzarà a través de l'TPV Virtual de l'entitat bancària BBVA a favor de UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS.

El pagament es realitzarà a la plataforma de pagament BBVA, per la qual cosa UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS no guardarà cap dada de la targeta de crèdit.

La persona que s'identifiqui i actuï com a titular de la targeta serà plenament responsable de les dades facilitades, la validació de el procés i el consentiment prestat.


POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ I DEVOLUCIÓ:

En cas d'haver-hi un error en la transacció, i l'usuari vulgui sol·licitar la rectificació, ha d'informar per escrit, detallant, en la mesura del possible, la incidència, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a administracio@uecastelldefels.com, amb una còpia de l'DNI de la persona sol·licitant, titular de la targeta i del compte bancari.

No s'accepten cancel·lacions informades per cap altra via. En aquest correu electrònic s'ha de fer constar totes les dades de la inscripció, afegint nom i cognoms, data i dades de contacte.

En cas que sigui procedent la devolució, es realitzarà dins dels 15 dies naturals posteriors a la sol·licitud de cancel·lació, per transferència bancària a un compte de titularitat de l'usuari o en la mateixa targeta que va realitzar el pagament.